Cong An Thanh Hoa - Tiêu điểm
 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)   Đặt CATH làm trang chủ | RSS
Tiêu điểm Thứ bảy, 21/04/2018, 16:49 GMT+7
  Email Bản in
Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
( Thứ sáu, 16/06/2017, 18:20 GMT+7 )
Cách đây 50 năm, ngày 16/6/1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 426 thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và XDLL Công an xã” trực thuộc Bộ Công an. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời và bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Với ý nghĩa đó, ngày 16/6 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngay sau khi cách mạng tháng 8/1945 thành công, lực lượng CAND chính thức được thành lập để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Những ngày đầu thành lập, lực lượng còn non trẻ, nhưng đã biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân, nên lực lượng CAND đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vừa trực tiếp chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, vừa củng cố, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng vừa mới thành lập. 

Lực lượng công an Thanh Hoá những ngày đầu thành lập


Tại Thanh Hoá, mặc dù trong mô hình tổ chức của công an Thanh Hoá, ban đầu chưa có lực lượng xây dựng phong trào, nhưng quán triệt quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, lực lượng công an Thanh Hoá đã vận dụng sáng tạo và hiệu quả các biện pháp vận động quần chúng để tuyên truyền, tập hợp lực lượng và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia các phong trào "Bảo vệ trị an", "phòng gian bảo mật”, thực hiện "Ba không", "Ba phòng”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, xây dựng xã, phường, khu dân cư, đơn vị, cơ quan an toàn, vững mạnh về ANTT, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, bảo vệ thành quả cách mạng, tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần quan trọng cùng quân, dân trong tỉnh giành được nhiều thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Một trong những dấu mốc quan trọng của lực lượng xây dựng phong trào, đó là, năm 1967, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Ty công an Thanh Hoá đã triển khai thành lập tổ phong trào quần chúng trực thuộc Văn phòng Ty. Đây là tổ chức đầu tiên của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ công an Thanh Hoá. Đến năm 1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Quyết định số 96 thành lập “Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ”. Theo đó, ở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nói chung, công an Thanh Hoá nói riêng, phòng Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ đã chính thức được thành lập. 

Phòng xây dựng phong trào đã làm tốt công tác tham mưu cho Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ


Kể từ khi được thành lập, với tư cách là một lực lượng độc lập, lực lượng xây dựng phong trào, mà nòng cốt là phòng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ tham mưu cho Giám đốc công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Trong đó, nổi bất là đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp mở nhiều cuộc vận động lớn, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ như: Chiến dịch chống cắt phá đường dây điện thoại, điện sáng; Thu hồi vũ khí vật liệu nổ; làm tốt công tác vận động quần chúng và đấu tranh chính trị, cô lập các đối tượng bất mãn chính trị, từng bước giải quyết dứt điểm các “điểm nóng” về ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Đặc biệt là đã tham mưu cho UBND tỉnh ra Chỉ thị 27 về mở cuộc vận động "Toàn dân tham gia quản lý, cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại địa bàn dân cư" năm 1992. Tiếp đó, năm 1998 đã tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP, chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm với nhiều cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ thực tiễn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Thanh Hóa đã mở ra hướng đi mới đó là: xã hội hoá công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, được Bộ Công an chỉ đạo tổng kết và nhân rộng ra toàn quốc. Đồng thời là cơ sở thực tiễn để Chính phủ ban hành nhiều chủ trương lới về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Với vị trí ngày càng quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 521 về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tiếp đó, Luật CAND được ban hành cũng quy định: “Ngày 19/8 hằng năm là ngày truyền thống của lực lượng CAND và là Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đây là 2 văn bản quan trọng, khẳng định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ ANTQ nói riêng. 

Thực hiện các quyết định này, lực lượng làm công tác phong trào công an Thanh Hoá đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu. Nhiều quy chế, chương trình phối hợp liên ngành giữa lực lượng công an với các ban ngành, đoàn thể đã được ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ, quản lý người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã được xây dựng và nhân rộng. Thông qua đó đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước khác tại địa bàn dân cư, góp phần củng cố, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT


Sau hơn 10 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân trong tỉnh đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng công an các cấp gần 90 nghìn nguồn tin liên quan đến ANTT, tố giác hơn 6 nghìn đối tượng vi phạm pháp luật, bắt giữ trên 2 nghìn đối tượng phạm pháp hình sự và vận động gần 2 nghìn đối tượng truy nã ra đầu thú. Đồng thời, giúp lực lượng Công an điều tra, đấu tranh triệt xóa hàng trăm tụ điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt giữ nhiều đối tượng lưu manh, côn đồ cộm cán hoạt động theo băng ổ nhóm; cảm hóa, giáo dục hàng vạn người lầm lỗi tại gia đình và địa bàn dân cư; tham gia hòa giải hơn 30 nghìn mâu thuẫn, vướng mắc và vi phạm pháp luật trong khu dân cư, không để phát sinh điểm nóng, gây phức tạp về ANTT, góp phần ổn định tình hình phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Một trong những kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 đến nay, đó là đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 375, Chỉ thị số 10 về củng cố ban chỉ đạo; các lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở và triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT”. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động 635 Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn với với 12.585 thành viên; 6.031 Tổ bảo vệ ANTT với 18.093 thành viên; 35.589 Tổ An ninh xã hội (chiếm 98,8% tổng số hộ) với 71.178 thành viên. Qua đó đã đem lại hiệu quả to lớn và tạo bước đột phá mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh, được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng và là cơ sở để ban hành Thông tư 23 về “Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ bảo vệ ANTT
tại các khu dân cư


Cùng với công tác xây dựng và phát động phong trào, trong những năm gần đây, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 19 đảm bảo ANTT nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh xây dựng được 95% xã đạt tiêu chí số 19; trong đó có hơn 20% xã và một huyện Yên Định đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiện toàn tỉnh đã và đang duy trì có hiệu quả 57 loại mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải” về ANTT. Trong đó, nhiều mô hình, điển hình tiến tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, quản lý giáo dục người lầm lỗi đã được xây dựng và phát huy hiệu quả, như: Mô hình “Doanh nhân với ANTT”, “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hoá” ở huyện Nga Sơn; “Dòng họ tự quản về ANTT” ở các huyện Hậu Lộc, Nông Cống, Quảng Xương, Thiệu Hoá, Ngọc Lặc, TP.Thanh Hóa; mô hình “3/1” về giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư của Hội CCB huyện Thọ Xuân; “Hội CCB cứu hộ, cứu nạn về ATGT” ở huyện Hà Trung, Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi công dân”; mô hình liên kết “Phường- Trường- Viện với ANTT”, “CLB nhà trọ về ANTT” ở TP.Thanh Hóa..vv..

Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều gương quần chúng tiêu biểu, dũng cảm trong đấu tranh truy bắt tội phạm, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Điển hình như anh Nguyễn Toàn Thắng, ở Phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá đã dũng cảm bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản; Ông Hồ Đắc Hải, ở xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân bị đối tượng chém trọng thương nhưng vẫn dũng cảm truy bắt tội phạm đến cùng; Ông Phạm Ngọc Chiêng, ở xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, suốt hơn 10 năm tự trang bị, sử dụng xe loa lưu động để tuyên truyền cho bà con về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác đảm bảo ANTT của địa phương; Ông Hơ Chí Xá, ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ, nâng cao cảnh giác trước luận điệu tuyên truyền về “Nhà nước Mông” của các thế lực thù địch..vv..

Ông Phạm Ngọc Chiêng sử dụng xe loa lưu động để tuyên truyền pháp luật
cho nhân dân


Trong suốt chặng đường 50 năm qua, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chăm lo, kiện toàn củng cố lực lượng Công an xã, thị trấn và các lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở. Với tổng số gần 7.300 Công an xã và gần 1.100 lực lượng bảo vệ dân phố, hàng năm công an tỉnh đều phối hợp với các trường CAND mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chính trị, pháp luật nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Đồng thời, trang cấp phương tiện, công cụ hỗ trợ phụ vụ công tác. Do vậy, đã từng bước xây dựng, củng cố lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức, trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Trong quá trình công tác, chiến đấu, nhiều đồng chí đã mưu trí, dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều đồng chí đã bị thương, hy sinh khi đấu tranh trực diện với tội phạm để bảo vệ ANTT và cuộc sống bình yên của nhân dân.

50 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể; sự tin yêu, đùm bọc và giúp đỡ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Thanh Hoá đã từng bước trưởng thành về mọi mặt. Từ một tổ phụ trách phong trào quần chúng thuộc Văn phòng tổng hợp Công an tỉnh, trải qua từng giai đoạn cách mạng, đến nay lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ công an tỉnh đã có 1 đơn vị cấp phòng, với 23 CBCS công tác ở 4 đội công tác chuyên sâu. Ở Công an các huyện, thị xã, thành phố đều có Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT với tổng số gần 300 cán bộ chiến sĩ. Ngoài ra còn có hơn 8 nghìn Công an xã, thị trấn và lực lượng bảo vệ dân phố là lực lượng bán chuyên trách, trực tiếp tham gia phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, thôn, bản khu phố trong toàn tỉnh.

Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCS


Mặc dù còn nhiều khó khăn, xong  các thế hệ lãnh đạo và CBCS lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an Thanh Hóa đã có đóng góp xứng đáng vào thành tích chiến công chung của công an Thanh Hoá- Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, CBCS làm công tác xây dựng phong trào công an Thanh Hoá cũng luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Riêng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, 4 năm liền được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chính Phủ, Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tự hào và phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng các thế hệ CBCS làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ công an Thanh Hóa hôm nay đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lập nhiều thành tích mới, góp phần giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước./.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc công an tỉnh
Tin mới cập nhật
Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt”( 20/04/2018 )
Công an tỉnh: Tăng cường công tác đảm bảo ANTT Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2018( 19/04/2018 )
Hội nghị đánh giá phương hướng, nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn ( 05/04/2018 )
Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” và tuyên dương 10 gương mặt thanh niên công an Thanh Hóa tiêu biểu( 25/03/2018 )
Kết quả ban đầu xác minh thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội liên quan đến đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa ( 22/03/2018 )
Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là vũ khí tư tưởng, động lực làm nên mọi thành tích, chiến công của lực lượng Công an Thanh Hoá( 11/03/2018 )
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 70 NĂM CÔNG AN THANH HOÁ HỌC TẬP, THỰC HIỆN 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CAND (1948 - 2018) ( 08/03/2018 )
Công an tỉnh:Tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( 24/02/2018 )
Trong 7 ngày tết Nguyên đán Mậu Tuất, phạm pháp hình sự giảm 26,7%( 21/02/2018 )
Công an tỉnh: Đảm bảo tốt ANTT trong 3 ngày tết( 17/02/2018 )
Công an Thanh Hóa đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ( 17/02/2018 )
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018( 15/02/2018 )
Công an tỉnh: Tăng cường lực lượng cho cơ sở đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 ( 14/02/2018 )
Nỗ lực vì ngày Tết không tiếng pháo ( 13/02/2018 )
Công an tỉnh: 45 ngày ra quân, bắt giữ 11 vụ, 13 đối tượng, thu giữ hơn 100 kg pháo các loại( 10/02/2018 )
Người dân cần biết
   Đường dây nóng : +84.0373.725725
   Trực ban CA Tỉnh : +84.0373.852697
 
Tin được quan tâm
Công an Thanh Hoá: Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh
Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thanh Hóa: Tổng kết 5 năm thực hiện đề án 375, chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT cơ sở, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT (2008 – 2013)
Công an Thanh Hóa: Tổ chức vòng chung kết hội thi điều lệnh – võ thuật CAND năm 2013
Công an Thanh Hóa: Gặp mặt, chúc mừng các đồng chí quê Thanh Hóa đang công tác tại Bộ Công an được phong quân hàm cấp tướng năm 2014
Cụm thi đua số 1 (Công an tỉnh Thanh Hóa): Tổ chức hội thi điều lệnh, võ thuật năm 2013
 
Tin mới
Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt”
Phát huy những hành động đẹp, tấm gương đẹp trong lực lượng CAND
Siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm sai phạm để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh
Kiện toàn bộ máy để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an và sự phát triển của đất nước
Công an Thanh Hoá: Đảm bảo tốt ANTT Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018
 
Thăm dò ý kiến
 
 
 Giới thiệu         Trở về đầu trang
© 2006-2012 Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852697
Số giấy phép 298/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 26/9/2006. | Tổng Biên tập: PGS, Tiến sỹ Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa .