Cong An Thanh Hoa - Tin hoạt động
 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)   Đặt CATH làm trang chủ | RSS
Tin hoạt động Thứ tư, 12/12/2018, 10:48 GMT+7
  Email Bản in
Các đơn vị Công an trong tỉnh: Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.
( Thứ hai, 05/02/2018, 00:00 GMT+7 )
Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác năm 2018 của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trong hai ngày 1 và 2/2/2018 các đơn vị công an trong tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2018…

Phòng Cảnh sát hình sự: “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển”

Là lực lượng chủ công nòng cốt trên lĩnh vực đấu tranh trấn áp tội phạm, trong năm 2017, Phòng cảnh sát hình sự đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; góp phần kiềm chế và đấu tranh làm giảm tội phạm. Trong đó, phạm pháp hình sự giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2016; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 81%, án đặc biệt nghiêm trọng trên 96%. Tổng kết phong trào thi đua vì ANTQ năm 2017, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.


Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018, Phòng cảnh sát hình sự đã đề ra 3 mục tiêu yêu cầu, 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, trọng tâm là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và triển khai có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Phấn đấu làm giảm từ 5% trở lên các vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá án trên 80%, trọng án trên 96%, án giết người đạt 100%. Quá trình điều tra đảm bảo các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phòng Hậu cần – Kỹ thuật: “Chủ động trong công tác chuyên môn, trách nhiệm cao trong điều hành và thực hiện nhiệm vụ”

 Trong năm 2017, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc huy động tiềm lực hậu cần phục vụ công tác, chiến đấu và XDLL. Trong đó, cấp ủy – lãnh đạo đơn vị đã bám sát chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, lĩnh vực công tác chuyên môn góp phần phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy – Giám đốc công an tỉnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu của các đơn vị công an trong tỉnh.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018, phòng hậu cần kỹ thuật đã đề ra 4 mục tiêu yêu cầu và 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động trong công tác chuyên môn, trách nhiệm cao trong điều hành và thực hiện nhiệm vụ”, với phương châm “chủ động, đảm bảo”. Lãnh đạo, chỉ huy mẫu mực, sáng tạo, CBCS nắm vững chuyên môn, hiệu quả trong công việc. Chủ động sáng tạo làm tốt công tác hậu cần; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; thực hành tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ

Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan chức năng và Công an các đơn vị, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thành lập Hội đồng biên soạn, Hội đồng thẩm định và phát hành tài liệu huấn luyện Chiến sỹ nghĩa vụ theo chương trình khung do Bộ Công an ban hành. Kết quả thực hiện các mặt công tác chuyên môn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó công tác đào tạo, huấn luyện luôn được thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Trong năm đã phối hợp có hiệu quả với các học viện, trường CAND, phòng ban Công an tỉnh để tổ chức khai giảng, triển khai nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện, quản lý tốt học viên, chiến sỹ theo đúng quy định. Công tác quản lý đào tạo, huấn luyện được học viện, trường CAND và Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng luôn được quan tâm chú trọng, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ được giữ vững.

Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát huy những kết quả đã được, trong năm 2018, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ đã đề ra khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng”, Khâu đột phá “Chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ” và phong trào thi đua 4 tốt “Quản lý tốt, dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt”; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ. Phối hợp chặt chẽ với các học viện, trường CAND trong việc tổ chức, quản lý các lớp học, nâng cao chất lượng dạy và học, phòng ngừa sai phạm trong học viên. Tăng cường công tác xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Với chủ đề hành động “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, phát triển, vì nhân dân phục vụ” và khâu đột phá “Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi” trong lãnh đạo, chỉ huy và “Nắm vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, hiệu quả trong công việc” của CBCS, trong năm 2017, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội. Trên các lĩnh vực công tác chuyên môn cơ bản đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.. Nổi bật là đã phối hợp triển khai việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Trong công tác quản lý, khai thác tàng thư CCCD đã huy động cán bộ chiến sỹ làm thêm ngoài giờ thực hiện công tác nhập đổi 2,5 triệu dữ liệu tờ khai CMND. Trên lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã phối hợp thực hiện có hiệu quả. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các mặt công tác khác đều được triển khai, thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu. Công tác xây dựng lực lượng luôn được quan tâm, đẩy mạnh. Tinh thần trách nhiệm của CBCS trong công việc và giao tiếp ứng xử với nhân dân luôn được đánh giá cao.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân
 có thành tích xuất sắc trong năm 2017.


Trong năm 2018, để hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đề ra 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 9 biện pháp công tác cụ thể. Trong đó, trọng tâm là tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sỹ trong giải quyết công việc và giao tiếp với nhân dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND đối với cán bộ chiến sỹ để xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an đẹp trong lòng dân.

Phòng Hồ sơ:

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 cấp ủy lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo các đội thực hiện có hiệu quả công tác Hồ sơ, thống kê nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, hoàn thanh chỉ tiêu đề ra. Cụ thể là: Rà soát, đối chiếu thống nhất số liệu hồ sơ hiện hành giữa phòng Hồ sơ và các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, thông báo kết quả công tác hồ sơ đến các phòng nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ an ninh, cảnh sát tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động cũng như trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các quy trình, quy định, chế độ công tác hồ sơ.

Bước sang năm 2018, Phòng Hồ sơ tiếp tục nghiên cứu đề xuất cải cách công tác tra cứu và trả lời kết quả về công tác chính trị nội bộ, tuyển sinh, tuyển dụng, xác nhận tiền án và xác minh lý lịch tư pháp… Xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ theo chuyên đề cụ thể, phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế không để mất, thất lạc hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hồ sơ./.

Minh Phương, Văn Thiện, Huy Hoàng
Tin mới cập nhật
Đoàn Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm và làm việc tại Công an Thanh Hóa( 11/12/2018 )
Đoàn Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm và làm việc tại Công an Thanh Hóa( 11/12/2018 )
Hội nghị trực tuyến báo cáo thời sự và quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân (sửa đổi)( 07/12/2018 )
Bế giảng lớp Bồi dưỡng pháp luật nghiệp vụ khóa 19( 07/12/2018 )
Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 02 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng CAND trong tình hình mới”( 04/12/2018 )
Tư lệnh Quân khu 4 thăm và chào xã giao Ban Giám đốc Công an Thanh Hóa ( 04/12/2018 )
Bộ công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, sơ kết một số chuyên đề trọng tâm công tác QLHC về TTXH( 01/12/2018 )
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Khám nghiệm hiện trường( 27/11/2018 )
Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn( 27/11/2018 )
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW8 (khóa XII)( 27/11/2018 )
Tổng kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, an toàn hàng không tại cảng hàng không Thọ Xuân( 17/11/2018 )
Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Kiểm tra tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2018 tại Công an huyện Thiệu Hóa và thị xã Bỉm Sơn( 09/11/2018 )
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Kiểm tra tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2018 tại Công an huyện Yên Định và Quảng Xương( 08/11/2018 )
Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Kiểm tra tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2018 tại Công an huyện Triệu Sơn( 07/11/2018 )
Chỉ định Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020( 07/11/2018 )
Người dân cần biết
   Đường dây nóng : +84.0373.725725
   Trực ban CA Tỉnh : +84.0373.852697
 
Tin được quan tâm
Công an Thanh Hóa: Công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh và nâng lương, thăng cấp bậc hàm cho một số đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng
Công an Thanh Hóa: Công bố Quyết định nghỉ công tác, chờ chế độ hưu trí đối với Đại tá Tống Xuân Giáp, Phó giám đốc và quyết định bổ nhiệm lại đối với Đại tá Nguyễn Văn Bính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa
Bộ Công an: Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa
Đồng chí Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh: Được Thủ tướng Chính Phủ thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng CAND
Công an Thanh Hoá: Tổ chức lễ công bố Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2013
 
Tin mới
Giới thiệu nhân sự cán bộ Công an quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chống “cơ hội chính trị” chính là bảo vệ chính trị nội bộ tốt nhất
Đảm bảo ANTT và trật tự ATGT sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2018
Công an Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền kết quả bước đầu đấu tranh với tổ chức tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc
Công bố Quyết định chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020
 
Thăm dò ý kiến
 
 
 Giới thiệu         Trở về đầu trang
© 2006-2012 Bản quyền thuộc về Công an tỉnh Thanh Hóa.
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.852697
Số giấy phép 298/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 26/9/2006. |