Kế hoạch tuần tra kiểm soát số 30 của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 27.7-02.8

 

Tin liên quan