KẾ HOẠCH TTKS VÀ XLVP, ĐẢM BẢO TTATGT HUYỆN HÀ TRUNG (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

 

Tin liên quan