KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TTATGT CÔNG AN TP THANH HÓA (Từ ngày 31/05/2020 đến ngày 06/06/2020)