Kế hoạch tuần tra kiểm soát của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 24/02-01/3/2020