Kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về TTATGT, Công an huyện Đông Sơn từ ngày 05/9 đến ngày 11/9/2022

 

Tác giả: Anh Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu