KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN của CSGT-TT Công an TX Bỉm Sơn (Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

 

Tin liên quan