Xử lý nghiêm các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã đi vào hoạt động

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an các huyện, thị xã, thành phố, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở hoặc các hạng mục, công trình bên trong cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưngh đã được đưa vào hoạt động. Đây chính là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao cần phải được chấn chỉnh và xử lý nghiêm.

Trước tình hình trên, để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước trên lĩnh vực PCCC, ngày 10/1/2022, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 22 chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các công trình, cơ sở chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng…

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác PCCC trên địa bàn quản lý. Trong đó, chú trọng việc xử lý, hướng dẫn, khắc phục đối với các công trình, cơ sở chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng; phối hợp tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng xã hội… về nguy cơ xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các công trình, cơ sở chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng nhằm cảnh báo và nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ đầu tư, nhà thầu và người dân trong thực hiện đúng các quy trình, quy định bảo đảm an toàn PCCC.

Lực lượng Công an các cấp tiếp tục rà soát, lập danh sách các công trình, cơ sở thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC mà đã đưa vào sử dụng trên địa bàn quản lý để tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm. Kết quả xử lý sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia giám sát. Nếu đơn vị nào để xảy ra sự cố cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đối với các công trình, cơ sở chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm./.

Tác giả: Minh Phương
Thăm dò ý kiến