Danh sách 16 thủ tục hành chính
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công an cấp huyện.
STT Tên Mức độ
1 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ hóa chất bảo vệ thực vật, vật liệu nổ công nghiệp) quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa. Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP (trừ hóa chất bảo vệ thực vật, vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt. Thủ tục hành chính cấp độ 2