Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

Tên TTHC Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh
Trình tự, cách thức thực hiện

Bước 1:

Tại Cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh, thực hiện việc đối chiếu, kiểm diện nạn nhân.

Ký biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về với cơ quan chức năng nước ngoài (nếu có).

Làm thủ tục nhập cảnh cho nạn nhân.

Kiểm tra hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc đưa nạn nhân mang về.

Nếu chưa có Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về thì hướng dẫn nạn nhân kê khai

Bước 2: Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân

Thành phần hồ sơ

- Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài trở về (mẫu TK/NNa) Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an-Bộ Quốc Phòng-Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Ngoại giao

- Hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc đưa cho nạn nhân mang về (nếu có).

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Cấp ngay sau khi tiếp nhận nạn nhân

Đối tượng thực hiện TTHC

Nạn nhân được xác định theo Điều 5 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP, ngày 13/08/2012 của Chính Phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ.

 

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận về nước

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Chỉ cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân được xác định theo Điều 5 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP, ngày 13/08/2012 của Chính Phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày 10/02/2014 của Bộ Công an-Bộ Quốc Phòng-Bộ Lao động, thương binh và xã hội-Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán.

- Nghị định số 62/2012/NĐ-CP, ngày 13/08/2012 của Chính Phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 01 Đỗ Huy Cư, Phường Đông Hải, TP Thanh Hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành