Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào

Tên TTHC Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào
Trình tự, cách thức thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

- Người đề nghị cấp GTH biên giới Việt Nam-Lào nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa (có chung đường biên giới với Lào nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp người đó làm việc có trụ sở) và xuất trình CMND/CCCD còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

Trường hợp ủy quyền cho doanh nghiệp nộp hồ sơ: Trước khi nộp hồ sơ doanh nghiệp đó phải gửi cho cơ quan cấp giấy thông hành một bộ hồ sơ pháp nhân (việc gửi hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp phải gửi văn bản bổ sung), gồm: Bản sao hoặc bản chụp có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu và văn bản giới thiệu mẫu chữ ký, con dấu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu đề nghị cấp giấy thông hành cho nhiều người phải kèm theo danh sách có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đó. Người được cử đi nộp hồ sơ xuất trình giấy giới thiệu, CMND/CCCD còn giá trị sử dụng của mình và của người ủy quyền để kiểm tra đối chiếu.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí và giao giấy biên nhận, biên lai thu lệ phí cho người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp bổ sung cho đầy đủ.

Người đề nghị cấp giấy thông hành có thể yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác và phải trả phí dịch vụ bưu chính.      

- Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (Trừ ngày Tết, ngày lễ).

Bước 3: Nhận kết quả :

- Người nhận đưa giấy biên nhận, xuất trình CMND/CCCD cho cán bộ trả kết quả để đối chiếu, nếu đầy đủ và đúng người thì yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả.

- Trường hợp chưa cấp giấy thông hành phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Thời gian nhận kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, lễ)

 

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả hoặc ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nơi làm việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thay hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Thành phần hồ sơ

+ 01 Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành (Mẫu M01), có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

+ 02 ảnh 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, trong đó có 01 ảnh dán vào Tờ khai.

+ Giấy thông hành đã được cấp, nếu còn giá trị sử dụng.

 

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ (bộ) 01
Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh có chung đường biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Kết quả thực hiện TTHC

Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào

Phí, lệ phí (nếu có)

50.000đ/giấy thông hành

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu M01 cấp giấy thông hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định tại Điều 21 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019).

- Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/07/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

- Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngaỳ 07/04/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nôp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa, 01 Đỗ Huy Cư, Phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành