Trình báo mất giấy thông hành

Tên TTHC Trình báo mất giấy thông hành
Trình tự, cách thức thực hiện

1. Trình tự thực hiện:

 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 

Bước 2: Nộp hồ sơ:

 

* Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành biên giới Việt - Lào ở trong nước thực hiện việc trình báo mất giấy thông hành vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Thanh Hóa nơi đã cấp giấy thông hành đó hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

 

* Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

 

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoặc thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ.         

 

2. Cách thức thực hiện:

 

+ Trực tiếp: nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Thanh Hóa.        

 

+ Trực tuyến: nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

+ Dịch vụ bưu chính: nộp hồ sơ hoàn toàn qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thanh Hóa trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).

Thành phần hồ sơ

+ 01 mẫu đơn trình báo mất thông hành (mẫu M02, trường hợp gửi đơn báo mất qua dịch vụ bưu chính thì phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú; Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: đơn trình báo mất thông hành do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký thay.

 

+ Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp trình báo mất thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

 

 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì thành phần hồ sơ phải được chứng thực điện tử theo quy định, trường hợp nộp hồ sơ chưa được chứng thực điện tử thì gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Số lượng hồ sơ (bộ) 01 bộ
Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, giấy thông hành sẽ bị hủy giá trị sử dụng

Đối tượng thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam đã được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào bị mất giấy thông hành ở trong nước.

 

Cơ quan thực hiện TTHC Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Kết quả thực hiện TTHC

Thông báo Giấy thông hành bị hủy giá trị sử dụng.

 

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02)
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải thực hiện thủ tục trình báo cho cơ quan đã cấp giấy thông hành đó

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019

+ Nghị định số 76/2020/NĐ-CP  ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

Cơ quan ban hành Bộ Công an
Số hồ sơ
Lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 01 Đỗ Huy Cư, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành