Danh sách 160 thủ tục hành chính
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.
STT Tên Mức độ
1 Cấp mới thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp mới thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
Thanh tra Công an tỉnh và các phòng
STT Tên Mức độ
1 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
Phòng Tổ chức cán bộ
STT Tên Mức độ
1 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, Công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30/4/1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
STT Tên Mức độ
1 Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Thủ tục hành chính cấp độ 3
4 Cấp hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Trình báo mất hộ chiếu Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Thủ tục hành chính cấp độ 2
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh
STT Tên Mức độ
1 Cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tên Mức độ
1 Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Đổi thẻ Căn cước công dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Đăng ký thêm con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Đăng ký mẫu con dấu mới Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
18 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
19 Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
20 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
21 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
22 Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
23 Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
24 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
25 Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
26 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
27 Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
28 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
29 Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
30 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
31 Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
32 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
33 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
34 Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
35 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
36 Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
37 Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
38 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
39 Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
40 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Thủ tục hành chính cấp độ 2
41 Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
42 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
43 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
44 Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công an cấp huyện.
STT Tên Mức độ
1 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ hóa chất bảo vệ thực vật, vật liệu nổ công nghiệp) quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa. Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 quy định tại Nghị định số 42/2020/NĐ-CP (trừ hóa chất bảo vệ thực vật, vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt. Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an đơn vị, địa phương nơi Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến công tác
STT Tên Mức độ
1 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an đơn vị, địa phương có người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
STT Tên Mức độ
1 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an đơn vị, địa phương có người bị thương
STT Tên Mức độ
1 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an xã, phường, thị trấn
STT Tên Mức độ
1 Cấp đổi sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Cấp lại sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Khai báo tạm vắng tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Tách sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
12 Xóa đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
13 Đăng ký thường trú Thủ tục hành chính cấp độ 2
14 Gia hạn tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
15 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn Thủ tục hành chính cấp độ 2
16 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
17 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an cấp huyện
STT Tên Mức độ
1 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Thủ tục hành chính cấp độ 2
5 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
6 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
7 Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
8 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
9 Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp độ 2
10 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Thủ tục hành chính cấp độ 2
Công an các đơn vị, địa phương
STT Tên Mức độ
1 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
Các đơn vị thuộc công an cấp Tỉnh
STT Tên Mức độ
1 Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp độ 2
2 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 2
3 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Thủ tục hành chính cấp độ 2
4 Đăng ký lại mẫu con dấu Thủ tục hành chính cấp độ 2