Câu hỏi:
Hỏi về việc làm căn cước công dân

Xin hỏi: khi đi làm căn cước công dân (cmt cũ bị mất, năm sinh trong cmt cũ và sổ hộ khẩu không khớp nhau do ngày xưa các cụ khai sai). Ngoài lệ phí làm CCCD theo quy định trong Thông tư 170/2015/TT-BTC thì người dân có phải nộp thêm khoản phí nào không?

Trả lời:
  • 1. Theo quy định tại Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD) thay thế cho Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09/11/2005 thì công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số sang cấp mới thẻ CCCD nộp lệ phí: 30.000 đồng/thẻ CCCD, công dân cấp đổi thẻ CCCD nộp lệ phí: 50.000 đồng/thẻ CCCD, công dân xin cấp lại thẻ CCCD nộp lệ phí: 70.000 đồng/thẻ CCCD. 2. Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị cấp CCCD của công dân tra cứu Tàng thư Căn cước công dân thể hiện CMND cũ sai ngày, tháng, năm sinh so với sổ hộ khẩu nhưng CMND cũ còn hạn sử dụng (ngày cấp CMND chưa quá 15 năm) mà xác định công dân cố ý khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp CMND nay xin đề nghị cấp CCCD thì xử lý theo Điểm a, Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về hành vi khai man, giả mạo hồ sơ, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (nộp Kho bạc Nhà nước). Trường hợp hồ sơ tra cứu CMND cũ hết hạn sử dụng (ngày cấp CMND cũ đã quá 15 năm) và xác định công dân không có hành vi khai mai, giả mạo hồ sơ mà do công dân kê khai nhầm lẫn thì không xử phạt vi phạm hành chính theo Công văn hướng dẫn số 1220/C72-P3 ngày 30/12/2014 của Cục C72 (nay là Cục C06) Bộ Công an. Ngoài các khoản thu nêu trên, công dân đề nghị cấp CCCD không phải nộp thêm khoản phí nào.
    16/07/2019  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi