LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG AN TỈNH THANH HÓA

Công an Thanh Hóa ra đời từ các tổ chức tiền thân là “Đội tự vệ đỏ”, “Trinh sát Việt Minh”, “Cảnh sát xung phong”. Ngay từ ngày đầu mới thành lập, trang bị hầu như không có gì, nhưng với tinh thần quyết tâm, ý chí cách mạng kiên cường, lực lượng CAND tỉnh ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ. Thực hiện chủ trương của Đảng về trấn áp mạnh mẽ đối với bọn phản cách mạng, phục vụ nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, lực lượng Công an Thanh Hoá đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch “Khoanh vùng trấn phản”, “Tập trung cải tạo và cải tạo tại chỗ bọn phản cách mạng”. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, mưu trí, dũng cảm, lực lượng Công an Thanh Hoá đã lập được nhiều chiến công xuất sắc: Đập tan âm mưu của địch về "gây phỉ, xưng vua", tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên ở biên giới Thanh Hoá - Hủa Phăn; đập tan các vụ gây rối, gây bạo loạn ở Ba Làng (Tĩnh Gia) và ở các huyện Quảng Xương, Nông Cống, Thọ Xuân… Trấn áp, triệt xóa căn cứ của "Quốc dân đảng" ở ấp Di Linh (Hợp Lý - Triệu Sơn) và toàn bộ sào huyệt của chúng ở thị xã Thanh Hóa; phá tan tổ chức phản động “Mặt trận giải phóng” ở Mậu Thôn (Nông Cống), “Quốc gia liên hiệp” ở Ngọc Lặc, Lang Chánh; “Đại Việt Duy tân” ở Quan Hóa, Thường Xuân, Như Xuân và tổ chức gián điệp ở Hòn Mê (Ba Làng - Tĩnh Gia).

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, ngày 20/02/1947, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh rất vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và giao nhiệm vụ xây dựng Thanh Hóa trở thành “Tỉnh kiểu mẫu”, đảm nhiệm vai trò hậu phương của cuộc kháng chiến trường kỳ. Vâng theo lời dạy của Bác, lực lượng Công an cùng quân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng, xây dựng hậu phương vững mạnh cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội. Thanh Hóa đã huy động hơn 1 triệu dân công, đóng góp 20 triệu ngày công để vận chuyển trên 1 triệu tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, đắp đường, làm cầu phục vụ kháng chiến; huy động 57 ngàn thanh niên tòng quân nhập ngũ và 15 ngàn thanh niên xung phong chiến đấu, công tác trên khắp các chiến trường, góp phần cùng toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Với những đóng góp to lớn đó, năm 1957, trong lần thứ hai về thăm Thanh Hóa,  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đất nước tạm thời chia cắt làm hai miền, miền Bắc đi lên xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Đảng bộ Thanh Hóa đã sáng suốt đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ nước.  chiến lược, vừa xây dựng, bảo vệ CNXH, vừa kháng chiến chống Mỹ cứu

Ở miền Bắc, đế quốc Mỹ chúng tung hàng trăm toán gián điệp, biệt kích móc nối với tàn quân phỉ và bọn phản động hòng gây chia rẽ, bạo loạn, lật đổ chính quyền cách mạng; sử dụng bọn tình báo, gián điệp, đặc vụ tiến hành các hoạt động chống phá công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở miền Bắc. Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức phát động các phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, phong trào “Ba không”… Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh dập tắt các vụ nhen nhóm phản động và hoạt động gây bạo loạn của bọn phản cách mạng như: phối hợp với Nha công an Trung ương đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-Đanh-vin của bọn thực dân Pháp trên biển Sầm Sơn ngày 27/9/1950; đập tan vụ bạo loạn ở Ba Làng (Tĩnh Gia) và chống cưỡng ép di cư vào Nam (1953 - 1954); bắt gọn các tốp gián điệp biệt kích của Mỹ nhảy dù xuống Pù Cọ (Quan Hóa), Công Bình (Nông Cống), Biện Sơn (Tĩnh Gia); phá tan các tổ chức phản động và kích động quần chúng gây bạo loạn cướp chính quyền ở Pù Nhi (Quan Hóa) giữ vững an ninh trật tự và góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, đã có hàng ngàn CBCS Công an Thanh Hóa tình nguyện xung phong lên đường chi viện cho chiến trường B. C. K; các đồng chí được chi viện đã nêu cao bản lĩnh kiên cường, dũng cảm, vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó có 111 đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Trong chiến tranh phá hoại ác liệt của giặc Mỹ, cùng với lực lượng Công an cả nước, Công an Thanh Hóa đã vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, bảo vệ an toàn các kế hoạch chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam. Cùng với quân và dân các dân tộc trong tỉnh chiến đấu trên 10.000 trận lớn nhỏ, bắn rơi 376 máy bay, bắt sống 36 giặc lái, bắn cháy 57 tàu chiến của giặc Mỹ, bảo vệ an toàn hàng trăm ngàn lư­ợt phư­ơng tiện, sơ tán hàng triệu tấn hàng hoá, lương thực, xăng dầu, vũ khí, cứu sống hàng chục ngàn người. Hình ảnh chiến sĩ Công an quân phục màu vàng cùng Bộ đội, dân quân ngày đêm kiên trì bám đất, bám đường, bắn trả máy bay địch, hướng dẫn, phân luồng xe, ngụy trang, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải chi viện cho tiền tuyến; các chiến sĩ Phòng cháy và chữa cháy, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát giao thông, Công an nhân dân vũ trang ở Hàm Rồng, Phà Ghép, Đò Lèn, thị xã Thanh Hóa.. quên mình trong lửa đạn để cứu người, cứu tài sản là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của CAND Việt Nam còn in đậm mãi trong tâm trí nhân dân ta.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an Thanh Hoá đã mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, trừng trị bọn lưu manh, côn đồ trộm cướp…,  phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ tham ô, buôn lậu đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ tài sản XHCN.

 Cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta lúc này là phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Cùng với cả nước, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục sát cánh cùng Quân đội nhân dân, Bộ đội Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc ANQG và giữ gìn TTATXH, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, nổi bật là: 

1. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang. Trọng tâm là triển khai thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới; các Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy;  và phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

2. Tham mưu, đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng, đình công trong các doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, phương án, kế hoạch, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thể lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của kẻ địch tác động từ bên ngoài vào địa bàn; Triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các kỳ đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc; các cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; bảo vệ an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

 3. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Chính phủ về phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn nừa và làm giảm tội phạm hình sự. Triển khai các giải pháp đảm bảo TTATGT, làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo tốt trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

4. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, các nghị quyết liên tịch; tuyên truyền vận động toàn dân tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, quản lý giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư; xây dựng ngày càng nhiều khu dân cư không còn tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo chính trị - xã hội, ổn định từ cơ sở; tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, lực lượng Công an Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra khẩu hiệu hành động, xác định giải pháp trọng tâm “đột phá” để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả như: Khẩu hiệu hành động Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và giải pháp trọng tâm đột phá Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị”. Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; nhiều sáng tạo, đổi mới của lực lượng Công an Thanh Hoá đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, nhiều nội dung được Bộ Công an chọn nhân rộng điển hình ra cả nước. 

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Thanh Hóa đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang, đó là: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; chiến đấu anh dũng không ngại hy sinh vì nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. CAND từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực khách quan; Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng; Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm; Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu; Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình.

 Ghi nhận những thành tích hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý:

- Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” (1997 - 2007);

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh;

- 12 Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba;

- 112 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba;

-  02 Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba;

- 02 Huân chương Kháng chiến hạng Ba;

- 09 đơn vị và 01 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”;

- Hàng ngàn lượt cán bộ chiến sỹ được tặng thưởng Huân, Huy chương các loại; Bằng khen, Giấy khen của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành;

Những tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc hương của lực lượng CAND và Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.