Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa

Căn cứ Bộ Luật Lao động năm 2019;Căn cứ Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật Lao động;Căn cứ Thông tư số 22/2022/TT-BCA ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân ...
THÔNG BÁO tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ trừ một số trường hợp cần thiết

THÔNG BÁO tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ trừ một số trường hợp cần thiết

Thực hiện Điện số 514 ngày 31/5/2022 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu cũ từ ngày 31/5/2022 đến ngày 01/7/2022 (chỉ cấp hộ chiếu theo mẫu cũ trong một số trường hợp cần thiết) để triển khai cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới từ ngày ...
Công an huyện Hậu Lộc thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Công an huyện Hậu Lộc thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, Công an huyện Hậu Lộc đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 108 xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ . Kể từ ngày tạm giữ đến nay, người điều khiển xe không đến giải quyết…

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ MẪU HỘ CHIẾU, THÔNG HÀNH VÀ CÁC BIỂU MẪU LIÊN QUAN TẠI THÔNG TƯ SỐ 73/2021/TT-BCA

Ngày 29/06/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA về việc quy định về mẫu hộ chiếu, thông hành và các biểu mẫu có liên quan. Trong đó có các biểu mẫu liên quan việc cấp, sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành nhân dân. Theo đó tại Thông tư đã quy định rõ mẫu, biểu hộ chiếu, giấy thông ...

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM, LUẬT SỐ 49/2019/QH14 49/2019/QH14, ngày 22/11/2019

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XIV, ngày 22/11/2019, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật số 49/2019/QH14-Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Nội dung của Luật số 49/2019/QH14, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công ...

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI ĐỀ NGHỊ CẤP HỘ CHIẾU THEO LUẬT SỐ 49/2019/QH14 - LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

         Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV ngày 22/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật số 49/2019/QH14  - Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được ...
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu