Thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ,     Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và Công văn số 20511/X01-P5 ngày 25/10/2019 của Cục Tổ chức cán bộ về phân bổ chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Giám đốc ...