Hoàn thành vượt thời gian chỉ tiêu huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC

Hoàn thành vượt thời gian chỉ tiêu huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC

Thực hiện kế hoạch số 148/KH-CAT-PC07 ngày 17/5/2019 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án) và triển khai xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm ...
Huấn luyện CNCH và thực tập Phương án chữa cháy tại Nhà máy xi măng Long Sơn

Huấn luyện CNCH và thực tập Phương án chữa cháy tại Nhà máy xi măng Long Sơn

Ngày 22/11/2019, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Nhà máy xi măng Long Sơn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Cứu nạn cứu hộ cho gần 70 cán bộ công nhân viên nhà máy và tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Nhà máy xi măng Long Sơn có địa chỉ tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.