Câu hỏi:
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẠI Ô TÔ KHI THAY BLOCK MÁY
Công ty tôi là đơn vị phân phối phụ tùng thương hiệu KIA tại thị trường Việt Nam, chúng tôi có bán 1 block máy xe ô tô cho 1 khách hàng ở thị trường Thanh Hóa (Loại 5 chỗ ngồi, mới 100%, nhiên liệu xăng không chì, dung tích xilanh 1248 cm3). Tôi có cung cấp giấy tờ cho khách hàng theo tài liệu hướng dẫn (THÔNG TƯ SỐ 15/2014/TT-BCA, THÔNG TƯ SỐ 64/2017/TT-BCA, THÔNG TƯ SỐ 41/2016/TT-BCA CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ XE) có nêu rõ "Trường hợp xe chỉ thay thể tổng thành máy, thâm máy (Block) hoặc tổng thành khung thì chứng từ nguồn gốc phải có thêm Tờ khai hàng xuất, nhập khẩu hoặc tờ khai điện tử kèm theo bản kê khai chi tiết của tổng thành máy, tổng thành khung (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp lệ)." Tôi đã cung cấp bản sao có chứng thực hợp lệ cho khác hàng đi đăng ký nhưng không được chấp nhận mà bên phía CSGT yêu cầu phải có bản gốc (có dấu xanh của bên Hải Quan). Tôi muốn hỏi như vậy là đúng hay sai? và nếu sai thì có văn bản hướng dẫn nào khác không để chúng tôi thực hiện cho đúng. Trân trọng cảm ơn.
Trả lời:
  • Tại Điểm e, Khoản 3, Điều 10, Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe (Thông tư đang còn hiệu lực) quy định về chứng từ nguồn gốc xe cải tạo: “Trường hợp xe chỉ thay thế tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung thì chứng từ nguồn gốc phải có thêm Tờ khai hàng xuất nhập khẩu hoặc Tờ khai hải quan điện tử kèm theo bản kê khai chi tiết của tổng thành máy, tổng thành khung (bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp lệ)”.

    Như vậy, Thông tư số 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an đã quy định cụ thể khi làm thủ tục cải tạo, thay tổng thành máy, thân máy (Block) hoặc tổng thành khung, chủ xe phải xuất trình và nộp lại chứng từ nguồn gốc là bản chính Tờ khai hàng xuất, nhập khẩu hoặc Tờ khai hải quan điện tử kèm theo Bản kê khai chi tiết tổng của thành máy, tổng thành khung; trong đó, Bản kê khai chi tiết tổng thành máy, tổng thành khung có thể sử dụng bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp lệ.

    12/12/2019  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi