Câu hỏi:
Thời gian thẩm tra, xác minh lý lịch kết hôn với người công tác trong ngành Công an
Cho em hỏi hồ sơ xét lấy vợ, chồng trong ngành Công an được gửi về Công an huyện, Công an huyện nhận được hồ sơ thì bao lâu Công an huyện lên thẩm tra, xác minh
Trả lời:
  • - Tại Điểm c, khoản 1, Điều 14 Thông tư số 41/2014/TT-BCA ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân quy định: Cán bộ Công an trước khi kết hôn phải báo cáo lý lịch của người định kết hôn với lãnh đạo đơn vị và cơ quan tổ chức cán bộ trước thời điểm kết hôn ít nhất hai tháng để đơn vị thẩm tra, kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng.

    - Tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 04/2018/TT-BCA ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong Công an nhân dân quy định: Trong thời hạn 45 ngày làm việc, sau khi nhận hồ sơ hoàn chỉnh của đối tượng thẩm tra (đơn, Lý lịch tự khai, tài liệu khác...), cán bộ thẩm tra và đơn vị có trách nhiệm thực hiện công tác thẩm tra phải tiến hành thẩm tra và nhận xét, kết luận về lý lịch của đối tượng thẩm tra theo quy định. Trường hợp phải tiến hành thẩm tra ở nhiều địa phương, có tình tiết phức tạp hoặc lý lịch có vấn đề liên quan đến yếu tố nước ngoài, cần thời gian xác minh, làm rõ thì thời hạn thẩm tra không quá 60 ngày làm việc.

    11/03/2020  |  Công an tỉnh Thanh Hóa đã phản hồi