Câu hỏi:
Có bắt buộc làm CCCD gắn chip không?
Tôi mới làm lại CMND/CCCD thì có bắt buộc phải đổi lại CCCD gắn chip không?
Trả lời:
  • Điều 4, Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ CCCD quy định như sau: "Thẻ CCCD đã được cấp nếu còn hạn sử dụng thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định". Như vậy, công dân mới làm lại CMND/CCCD không bắt buộc phải cấp, cấp đổi thẻ CCCD gẳn chip. Tuy nhiên, cơ quan Công an khuyến khích công dân nên làm thủ tục cấp, cấp đổi sang thẻ CCCD gắn chip để thuận tiện hơn cho công dân trong các giao dịch cá nhân.

    15/06/2021  |  Đoàn Hoàng Quân - PV01 đã phản hồi