Người Trưởng Công an xã được dân tin yêu

Người Trưởng Công an xã được dân tin yêu

“Với tôi về cơ sở là một cơ hội tuyệt với nhất để công hiến”- Đó là lời chia sẻ của Đại úy Phạm Văn Hào, Trưởng Công an xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa khi nói về lí do viết đơn tình nguyện về cơ sở đảm nhận chức danh Công an xã. Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, bằng tinh thần, trách nhiệm, sự tận ...
Khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy trong tiềm thức, con tim, khối óc và hành động thực tiễn

Khắc ghi Sáu điều Bác Hồ dạy trong tiềm thức, con tim, khối óc và hành động thực tiễn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi CBCS CAND phải xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ "với tự mình", "với đồng sự", "với Chính phủ và nhân dân", "với đối tượng, đối tác và kẻ địch", phải coi đây là việc làm thường xuyên, khắc ghi trong tiềm thức, trong con tim, khối ...
“MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

“MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM”

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý lụận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng  kết thực tiễn một cách sâu sắc, ...
Lời hứa!

Lời hứa!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Tất cả đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm ĐBQH, không phải để làm quan, không phải để ăn trên ngồi trốc, mà làm người đày tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào”. Lời hứa và thực hiện lời hứa của đại biểu Quốc hội và đại ...
Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn

Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn

Phân tích rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát triển khai học tập và thực hiện. Đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học ...
Chỉ thị 05-CT/TW góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chỉ thị 05-CT/TW góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Sáng 12.6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực ...
Thăm dò ý kiến