Tố giác tội phạm

*Thông tin tố giác tội phạm được tiếp nhận, giải quyết và giữ bí mật theo quy định của pháp luật

Người dùng không upload các file có dữ liệu nhạy cảm và có nguy cơ mất an toàn thông tin (Đặc biệt là file có chứa tài khoản, mật khẩu người dùng). Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các file upload lên hệ thống!
Người dùng không upload các file có dữ liệu nhạy cảm và có nguy cơ mất an toàn thông tin (Đặc biệt là file có chứa tài khoản, mật khẩu người dùng). Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các file upload lên hệ thống!
Kích thước tối đa là 5Mb đối với tệp ảnh/âm thanh, 20Mb đối với tệp Video. Truy cập trang https://www.youcompress.com/videos/ để nén các tệp ảnh/âm thanh/video.