Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày hiệu lực:
10/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ngày ban hành:
19/10/2020
Ngày hiệu lực:
05/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày ban hành:
07/10/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày ban hành:
28/09/2020
Ngày hiệu lực:
15/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày ban hành:
26/08/2020
Ngày hiệu lực:
15/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày ban hành:
26/08/2020
Ngày hiệu lực:
11/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày hiệu lực:
10/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Ngày ban hành:
14/08/2020
Ngày hiệu lực:
01/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực