Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an ta là Công an Nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, trong suốt chặng đường vẻ vang 74 năm qua, kể từ ngày thành lập lực lượng (19-8-1945 – 19-8-2019), mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dù ở cương vị công tác nào, dù thời chiến hay thời bình, cũng luôn luôn nỗ lực rèn luyện, thi đua lập công, chấp nhận hy sinh gian khổ, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu