75 năm một chặng đường vẻ vang (Phần 2): Xứng danh anh hùng