Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 911 phát sóng ngày 02/09/2020