Chuyên mục An ninh Thanh Hoá số 912 phát sóng ngày 09/09/2020