Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm cán bộ chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ