Cảnh sát giao thông Thanh Hoá nổ lực xuyên đêm, xuyên tết bảo đảm TTATGT

 

Tác giả: Phòng Cảnh sát giao thông
Nguồn: Đài phát thanh truyền hình Thanh Hoá
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu