Lịch TTKS Đội CSGT số 2 (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)

Lịch TTKS Đội CSGT số 2 (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)

Lịch TTKS Đội CSGT số 2 (từ ngày 24/8 đến ngày 30/8/2020)

Tác giả: Thanh Quyết
Nguồn: Đội CSGT Số 2 - Phòng PC08
Thăm dò ý kiến
Để có căn cứ tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bảo đảm đúng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.

Đề nghị ông/bà vui lòng cho ý kiến vào ô lựa chọn "Diện tích nhà ở tối thiểu công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa