Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú 2020

Ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Theo đó, Luật Cư trú có rất nhiều điểm mới về quy định xóa đăng ký thường trú, cụ thể tại khoản 1 điều 24 quy định như sau:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản 1 điều 24 Luật Cư trú;

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định điểm h khoản 1 điều 24 Luật Cư trú;;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

i) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

 

Lực lương Cảnh sát quản lý hành chính tuyên truyền thủ tục đăng ký cư trú cho công dân trên địa bàn

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gần 8.000 công dân vắng mặt tại địa phương không xác định được nơi đến, không đăng ký tạm trú, không khai báo tạm vắng với cơ quan Công an. Đây là một trong những trường hợp thuộc diện bị xóa đăng ký thường trú theo quy định của Luật cư trú năm 2020.

          Xuất phát từ tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân hoặc gia đình có người thân đang sinh sống, làm việc khắp mọi miền Tổ quốc vắng mặt tại địa phương nơi đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên nhưng không đăng ký tạm trú, không khai báo tạm vắng hoặc thuộc 1 trong 9 trường hợp thuộc diện xóa đăng ký thường trú khẩn trương liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú để không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bản thân, thuận lợi trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, giải quyết thủ tục hành chính./.

Tác giả: L.T.H - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu