Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành vượt chỉ tiêu, chính thức về đích trong “Chiến dịch” cấp tài khoản định danh điện tử

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06). Mục tiêu tổng thể của Đề án 06 là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử (CCCD) trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia  giai đoạn năm 2022 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện ích gồm: (1) Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; (3) Phục vụ công dân số; (4) Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; (5) Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Để nhằm đạt được mục tiêu trên, Đề án 06 cũng đã xác định 07 quan điểm chỉ đạo lớn và 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện với lộ trình cụ thể của từng năm, từng giai đoạn, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nhóm tiện ích “Phục vụ công dân số” được Bộ Công an chỉ đạo quyết liệt thực hiện tại Công an các địa phương và xác định đây là điểm nhấn của cuộc “Cách mạng số” trong lực lượng Công an nhân dân.

Xác định nhóm tiện ích phục vụ “Công dân số” nhằm cụ thể hóa Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần cải cách thủ tục hành chính, có ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, là những cơ sở ban đầu, là nền tảng vững chắc hỗ trợ tối đa người dân có thể tiếp cận được với các tiện ích; giúp người dân chuyển từ thói quen dùng giấy tờ vật lý sang môi trường mạng điện tử. Đồng thời, nhận thức được công tác cấp và hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử cho công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm trang bị cho người dân công cụ cần thiết để thuận tiện nhất khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua môi trường số. Ngay khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; vận động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị như: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Liên đoàn lao động, các cơ sở giáo dục…, trong đó, lực lượng Công an các cấp giữ vai trò thường trực, nòng cốt trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành và triển khai Kế hoạch Cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; ban hành Lời kêu gọi Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh. Công an tỉnh ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp về việc tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh; tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân làm CCCD, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp cùng các đơn vị có lực lượng đông, đóng vai trò nòng cốt gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa để đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đồng thời đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn các biện pháp, giải pháp, tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, đôn đốc.

Với quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa, trong đó lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH ngoài việc đẩy mạnh, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động đã dồn toàn lực, tăng ca, làm ngoài giờ với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, “dễ làm trước, khó làm sau”… không quản ngày đêm, lễ tết bố trí hàng nghìn lượt cán bộ với nhiều tổ công tác lưu động và cố định, chia ca, tăng giờ làm việc tranh thủ từng giờ, từng phút đến từng nhà, vận động từng người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ phương tiện di chuyển cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, hộ nghèo trên địa bàn… Giám đốc Công an tỉnh phân công địa bàn phụ trách cho Ban Giám đốc và Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị; gắn trách nhiệm theo địa bàn được phân công; tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Giám đốc và Lãnh đạo các đơn vị để kiểm tra đôn đốc kết quả thực hiện; giải đáp, hướng dẫn, khắc phục khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Tính đến ngày 21/8/2023, Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong 16 Công an địa phương trên cả nước hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhận và chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an giao, chính thức về đích trong “Chiến dịch” cấp tài khoản định danh điện tử với tổng hồ sơ thu nhận là 2.330.383 hồ sơ/1.620.967 chỉ tiêu giao (vượt 709.416 hồ sơ); kích hoạt được 1.633.225 tài khoản/1.620.967 chỉ tiêu giao (vượt chỉ tiêu 12.258 tài khoản), đạt tỷ lệ 100,76%. Nhiều đơn vị đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu cao như: Công an huyện Đông Sơn (đạt 139,58%), Như Xuân (đạt 126,76%), Vĩnh Lộc (đạt 123,80%), Quan Hóa (đạt 123,09%), Hoằng Hóa (đạt 116,05%), Quan Sơn (đạt 113,01%), Bá Thước (đạt 112,24%), Ngọc Lặc (đạt 112,21%), Thọ Xuân (đạt 111,50%), Mường Lát (đạt 108,45%), Lang Chánh (đạt 106,47%),Thạch Thành (đạt 106,09%), Thiệu Hóa (đạt 104,30%), Thường Xuân (đạt 103,89%), Quảng Xương (103,36%), Nông Cống (102,79%), Cẩm Thủy (101,11%).

 

Công an huyện Thọ Xuân phối hợp với huyện Đoàn Thọ Xuân hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng VNeID để đi tàu bay

 

Thượng tá Lê Hồng Thái- Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đánh giá, để đạt được kết quả trên, ngoài những thuận lợi thì còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: Thanh Hóa là tỉnh có số nhân khẩu đăng ký thường trú lớn thứ 3 cả nước nên chỉ tiêu Bộ Công an giao cũng nhiều hơn. Tuy nhiên Thanh Hóa có 11 huyện miền núi, nhiều thành phần dân tộc, dân cư phân bố không đồng đều, trình độ dân trí và điều kiện kinh tế còn hạn chế so với các điều kiện đảm bảo cần có để công dân được cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử như: điện thoại thông minh, máy tính có kết nối internet, số điện thoại, địa chỉ mail… Ngoài ra thành phần dân cư rất đa dạng, biến động cư trú diễn ra thường xuyên, nhiều công dân của Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc, lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó qua rà soát nhiều trường hợp chưa được cấp tài khoản định danh điện tử hoặc đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 tại nơi đang cư trú (chỉ tiêu đã được tính cho nơi thu nhận hồ sơ).

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng theo Thượng tá Lê Hồng Thái, có nhiều bài học kinh nghiệm giúp Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử. Điển hình là: (1) Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để giải quyết dứt điểm, khắc phục ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; (2) Lời kêu gọi toàn dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh đã góp phần chuyển hóa nhận thức, tạo tính lan tỏa, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị nên nhiều vấn đề khó đã được giải quyết khi người đứng đầu xác định rõ trách nhiệm của mình; (3) Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo huy động tổng lực các lực lượng trong Công an Thanh Hóa vào thực hiện nhiệm vụ nên từng chỉ tiêu, thông tin được phân tích cụ thể, rõ ràng từ cập nhật số liệu hàng ngày cho đến những khó khăn, vướng mắc kịp thời được giải quyết; kịp thời nhân rộng những cách làm hay; động viên, khích lệ những đơn vị có kết quả cao; có hình thức phê bình, kiểm điểm những đơn vị còn nhiều tồn tại hạn chế, kết quả thấp, chậm chuyển biến do nguyên nhân, điều kiện chủ quan để ảnh hưởng đến kết quả chung; (4)Vận động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của các Tổ Đề án 06, Tổ Công nghệ số cộng đồng các cấp và tinh thần nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức quần chúng để xây dựng các biện pháp, giải pháp cụ thể theo tiêu chí 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”; (5)Lực lượng Công an cấp xã đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong công tác phối hợp với hệ thống chính trị cùng cấp để tổ chức điều tra cơ bản, vận động, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tổ chức theo dõi, nắm kết quả thực hiện hàng ngày.

Tích hợp thông tin thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID

Việc hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn của Công an tỉnh Thanh Hóa đã góp phần nâng tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công cũng như tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đạt được trong công tác cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nói riêng và Đề án 06 nói chung của Công an tỉnh Thanh Hóa đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chung của tỉnh Thanh Hóa trong tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhân dân trong toàn tỉnh./.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu