Công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu hướng dẫn, cấp, kích hoạt, sử dụng, tài khoản định danh, ứng dụng VneID trên địa bàn

Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong công tác thu nhận, kích hoạt, hướng dẫn sử dụng, tài khoản định danh điện tử. Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác hướng dẫn, thu nhận, cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Các đơn vị đã khắc phục mọi điều kiện khó khăn, tổ chức thu nhận hồ sơ và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân cả trong và ngoài giờ hành chính. Tham mưu UBND các cấp huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, người lao động… cùng tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID. Tổ chức rà soát việc thực hiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử của cán bộ chiến sỹ đảm bảo 100% cán bộ chiến sỹ kích hoạt tài khoản định danh điện tử để thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an Thanh Hóa.

Ảnh: CATP Thanh Hoá hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được gần 1,8 triệu hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân (vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao cho Công an Thanh Hóa gần 200.000 hồ sơ); đã được Bộ Công an phê duyệt gần 1,7 triệu hồ sơ; hướng dẫn kích hoạt được 1.462.730 tài khoản/1.620.967 chỉ tiêu được giao, đạt tỷ lệ 90,24%.

Đã có 11 đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao gồm: Công an huyện Đông Sơn (140,63%), Như Xuân (126,26%), Quan Hóa (119,03%), Hoằng Hóa (108,38%),Thiệu Hóa (108,37%), Quảng Xương (108,22%), Bá Thước (108,17%); Vĩnh Lộc (105,28%), Nông Cống (103,54%), Nga Sơn (102,38%), Lang Chánh (101,93%).

Ảnh: Công an huyện Quan Hoá tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân

Công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn xong trước ngày 09/7/2023 và thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn công dân sử dụng ứng dụng VNeID trong các giao dịch cá nhân; rà soát, hỗ trợ, hướng dẫn khắc phục các vướng mắc khó khăn cho công dân trong việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để người dân khi thực hiện các giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo./.

Tác giả: Quỳnh Hương, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu