Công an xã Ngọc Phụng nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu kích hoạt mã định danh điện tử

Với quyết tâm chính trị cao, Công an xã Ngọc Phụng đã tập trung lực lượng, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác được giao. Tính hết ngày 29/6/2023, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân đã kích hoạt  thành công 2936/2859 tài khoản, đạt 102,69% chỉ tiêu cấp trên giao, về đích đầu tiên toàn huyện Thường Xuân trong công tác kích hoạt định danh điện tử…

Xã Ngọc Phụng có 7 thôn với 2.035 hộ, 8.775 nhân khẩu. Với đặc thù là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống nên để hoàn thành được chỉ tiêu được giao, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích của Đề án 06 và sự cần thiết của việc cài đặt tài khoản định danh điện tử cho người dân, Công an xã Ngọc Phụng đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 7 tổ công tác gồm các lực lượng: Công an, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… trực tiếp đến địa bàn 7 thôn của xã để vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử. 

Thiếu tá Lê Cao Cường, Phó Trưởng Công an xã Ngọc Phụng cho biết: “Ngoài việc tranh thủ ban ngày, chúng tôi đã tận dụng thời gian buổi tối khi người dân ở nhà đông đủ, các Tổ cài đặt định danh điện tử lưu động của xã đã đến từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhờ sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, nên tính đến hết ngày 29/6/2023, xã Ngọc Phụng, huyện thường Xuân đã kích hoạt thành công 2.936/2.859 tài khoản định danh điện tử đạt 102,69% chỉ tiêu được giao”./.

Tác giả: Phạm Hoà
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu