ĐỀ ÁN 06 XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH VĂN MINH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

 

Tác giả: TTDLQGVDC
Nguồn: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu