Hội nghị bàn giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Đề án 06

Chiều 11/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến ngày 8/5/2023, tỉnh Thanh Hóa đã đăng ký và được phê duyệt gần 1,2 triệu tài khoản định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, xếp hạng thứ 15/63 địa phương trong cả nước về hướng dẫn, kích hoạt định danh điện tử.

Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có gần 433.500 tài khoản được người dân kích hoạt sử dụng, đạt tỷ lệ 26,74%. Đây là tỷ lệ thấp và ảnh hưởng đến tiến độ chung trong thực hiện Đề án 06 và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, trong công tác hướng dẫn, kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, yêu cầu về trang thiết bị cần phải có điện thoại thông minh, máy tính kết nối mạng… trong khi đó, với đặc thù là tỉnh có 11 huyện miền núi, tỷ lệ đồng bào người dân tộc nhiều, hiểu biết và khả năng ứng dụng công nghệ còn hạn chế v.v…nên tỷ lệ người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện dịch vụ công còn thấp. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án 06 tại một số đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, chưa bền vững và thiếu tính chủ động, vẫn coi đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao và thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là những đơn vị có số lượng công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ và sinh viên, học sinh đông cần chủ động xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, phối hợp với cơ quan Công an tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử thông qua hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn và đời sống hằng ngày; phân tích địa bàn, đơn vị, rà soát số lượng cá nhân chưa được phê duyệt cấp định danh điện tử hoặc chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử, lập danh sách chi tiết, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ công tác, phấn đấu đến hết tháng 5/2023 kích hoạt được tối thiểu 800.000 tài khoản và đến trước ngày 15/6, kích hoạt được 100% trường hợp đủ điều kiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc triển khai thực hiện thành công Đề án 06 sẽ đặt nền tảng quan trọng để Thanh Hoá xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển KT-XH trong thời gian tới.

 
Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Vì vậy, các cấp, các ngành cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình, tập trung quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức,m người lao động và học sinh, sinh viên về những tiện ích của đề án 06, từ đó động bộ hưởng ứng tham gia. Trước mắt thời gian tới, lực lượng Công an sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành và tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tiện ích của tài khoản định danh điện tử; trong đó tập trung vào cán bộ công nhân viên, người lao động, đoàn thanh niên… phát huy vai trò xung kích, đi đầu.

Trong quá trình thực hiện cần có sự thống nhất đồng bộ, đồng thời có phương pháp, có kế hoạch, có cách làm phù hợp với thực tế để người dân hiểu rõ và nắm vững cách sử dụng tài khoản định danh điện tử. Mặt khác phải linh hoạt trong thực hiện, kế hoạch. 

Riêng lực lượng Công an thường xuyên hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử; tổ chức tập huấn và giải đáp khó khăn vướng mắc trong việc cài đặt cho đội ngũ cơ sở…đảm bảo mục tiêu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả./.

Tác giả: Hà Phương
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu