Hướng dẫn đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT online cùng lúc cho trẻ em

Từ ngày 10/7, người dân có thể thực hiện cùng lúc 3 thủ tục đăng ký khai sinh, thường trú và cấp thẻ hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Nếu có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân có thể lựa chọn dịch vụ công liên thông điện tử để thực hiện cùng lúc 3 thủ tục hành chính kể trên mà không cần trực tiếp đến cơ quan nhà nước.

Thủ tục liên thông này được thực hiện đơn giản với 5 bước như sau:

Bước 1: Người dân là cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn.

Bước 2: Tìm kiếm dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh hoặc bấm chọn mục "Dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử" >> chọn nộp hồ sơ trực tuyến.

 

Bước 3: Kê khai Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

 

Bước 4: Hệ thống tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Thời gian giải quyết nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" không quá 4 ngày làm việc kể từ khi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp phải xác minh thì không quá 6 ngày làm việc (Căn cứ Công văn 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023).

Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục cho người dân.

Bản điện tử Giấy khai sinh, Thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú và Thẻ bảo hiểm y tế được tự động gửi đến người dân tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kết quả là bản giấy được chuyển đến bộ phận một cửa cấp xã (lĩnh vực tư pháp hộ tịch) để trả cho người dân theo yêu cầu của người dân khi đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý về lệ phí:

Về khai sinh: Đối với trường hợp đăng ký khai sinh không đúng hạn: theo mức thu lệ phí do HĐND cấp tỉnh quy định; Trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật, được miễn lệ phí.

Về đăng ký thường trú: 10.000 đồng/lần với công dân nộp hồ sơ online.

Về thẻ BHYT: trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế và được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), từ ngày 10/7, 2 dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng" sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi: cha, mẹ, hoặc người giám hộ, người thân của trẻ điền thông tin vào tờ khai điện tử theo mẫu trên cổng dịch vụ công. Khi hồ sơ hợp lệ, nhà chức trách sẽ xử lý trong vòng hai ngày.

Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng: người có nhu cầu sẽ điền thông tin trên cổng dịch vụ công theo hướng dẫn, nhà chức trách sẽ chuyển Trích lục khai tử trên Cổng dịch vụ công qua phần mềm liên thông đến cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để cấp quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Sau đó, Bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc làm thủ tục thôi hưởng theo quy định.

 

 

Tác giả: Anh Nhật
Nguồn: https://vtc.vn/huong-dan-dang-ky-khai-sinh-thuong-tru-cap-the-bhyt-online-cung-luc-cho-tre-em-ar804057.html
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu