HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

I. ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Công dân bấm vào đăng nhập tài khoản

Bước 2: Tìm kiếm thủ tục cư trú muốn thực hiện

Công dân bấm vào “Thủ tục hành chính” àCông dân nhập thủ tục cư trú muốn thực hiện vào và bấm tìm kiếm, hệ thống sẽ đưa ra danh sách các thủ tục cư trú có trên dịch vụ công. Công dân chọn thủ tục mình muốn thực hiện bấm vào.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

Khi công dân bấm vào 1 thủ tục, hệ thống sẽ đưa ra hướng dẫn: trình tự thực hiện, cách thực hiện, thành phần hồ sơ của từng loại thủ tục. Ở mục thành phần hồ sơ (Công dân tải giấy tờ cần thiết để in ra sau đó chụp ảnh đính kèm hồ sơ).

 

Loại thủ tục

 

Bước 4: Sau khi chuẩn bị xong các loại giấy tờ của thủ tục mình cần thực hiện. Công dân bấm vào “NỘP HỒ SƠ”.

Bước 5: Tại giao diện nộp hồ sơ, công dân chọn "Cơ quan thực hiện thủ tục"  à Chọn "Đăng ký thường trú lập hộ mới" hoặc "Đăng ký thường trú vào hộ đã có" à Chọn "Trường hợp" à Trường hợp người khai thông tin là người đăng ký thường trú thì click vào ô "Người khai thông tin là người Đăng ký thường trú", nếu khai hộ thì click vào ô "Khai hộ"

Tiếp theo điền thông tin của người đăng ký thường trú à Điền thông tin của các thành viên trong hộ thay đổi cùng

Điền thông tin của "Nơi đề nghị đăng ký thường trú" à Nội dung đề nghị

Bước 6: Tại giao diện "Hồ sơ đính kèm" công dân đính kèm hồ sơ, biểu mẫu, giấy tờ, tài liệu có liên quan à Chọn hình thức nhận kết quả à Tích chọn vào ô "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên" à Bấm "Ghi và gửi hồ sơ"

Bước 7: Sau khi hoàn thành thì hệ thống sẽ cung cấp số hồ sơ cho công dân để thực hiện chức năng "tra cứu hồ sơ" phục vụ theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

II. ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Thực hiện tương tự các bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 thủ tục đăng ký thường trú

Bước 2: Tại giao diện nộp hồ sơ đăng ký tạm trú công dân chọn "Cơ quan thực hiện" à Chọn "Đăng ký tạm trú lập hộ mới" hoặc "Đăng ký tạm trú vào hộ đã có" à Chọn "Trường hợp" à Chọn "Thời hạn tạm trú đề nghị đến ngày" à Trường hợp người khai thông tin là người đăng ký tạm trú thì click vào ô "Người khai thông tin là người Đăng ký tạm trú", nếu khai hộ thì click vào ô "Khai hộ"

Tiếp theo điền thông tin của người đăng ký tạm trú:

Điền thông tin của "Nơi đề nghị đăng ký tạm trú" à Thông tin "Những thành viên trong hộ gia đình cùng thay đổi"

Bước 6: Tại giao diện "Hồ sơ đính kèm" công dân đính kèm hồ sơ, biểu mẫu, giấy tờ, tài liệu có liên quan à Chọn hình thức nhận kết quả à Tích chọn vào ô "Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên" à Bấm "Ghi và gửi hồ sơ"

Bước 7: Sau khi hoàn thành thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình mô tả lại các quy trình công dân vừa thực hiện đồng thời cung cấp số hồ sơ cho công dân để thực hiện chức năng "tra cứu hồ sơ" phục vụ theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

* Lưu ý: Nộp hồ sơ các thủ tục hành chính khác liên quan đến lĩnh vực "Quản lý cư trú": Người dân chỉ cần chọn tên thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ và thực hiện tương tự như các bước đã hướng dẫn ở trên. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thao tác công dân liên hệ với Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện./.

Tác giả: P.T.N.L - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu