Phối hợp trong việc rà soát thông tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo quyền lợi của công dân

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hiện nay Bộ Công an đã phối hợp với Bảo hiểm xã Hội Việt Nam thực hiện kết nối CSDLQG về dân cư với CSDLQG về Bảo hiểm để xác thực thông tin công dân tham gia BHXH, BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong quá trình khám, chữa bệnh, hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội… 

Tại tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 30/5/2023, Bệnh viên Đa khoa tỉnh đã tổ chức buổi lễ ra mắt Mô hình điểm cấp tỉnh “Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID”. Việc triển khai mô hình này đã tạo điều kiện tối đa cho người có thẻ bảo hiểm y tế về các thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, không phát sinh thủ tục giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh được giảm tối đa. Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh để tiến hành rà soát, làm sạch dữ liệu người tham gia bảo hiểm. Qua rà soát hiện nay toàn tỉnh có 104.296 trường hợp dữ liệu BHXH có số định danh nhưng xác thực có sai lệch, chưa đúng thông tin công dân với CSDLQG về DC; 61.766 trường hợp chưa có số định danh cá nhân/CCCD trong cơ sở dữ liệu BHXH. Nếu như thông tin công dân không có thông tin hoặc thông tin không trùng khớp giữa thẻ BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì sẽ gặp khó khăn trong quá trình khám, chữa bệnh, hưởng các chính sách an sinh xã hội.

         

 

 Để đảm bảo quyền lợi cho công dân trong quá trình khám chữa bệnh, hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội, Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành rà soát thông tin đối với những trường hợp công dân có thông tin sai lệch giữa CSDLQG về dân cư với CSDLQG về bảo hiểm hoặc có thông tin trong CSDLQG về bảo hiểm nhưng không tìm thấy thông tin trong CSDLQG về dân cư. Vì vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân phối hợp với Công an cấp xã để thực hiện rà soát, đối sánh thông tin giữa Bảo hiểm xã hội với CSDLQG về DC. Đây vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi của mọi người dân./.

Tác giả: V.T.T - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu