261 mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC và Điểm chữa cháy công cộng được ra mắt

Theo thống kê, đến ngày 20/10/2022, trên địa bàn tỉnh đã thành lập và ra mắt 192 Mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC và và 60 mô hình điểm chữa cháy công cộng, bước đầu phát huy được vai trò, hiệu quả trong việc phát huy vai trò của người dân, lực lượng tại chỗ trong công tác bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư.

Hướng dẫn xây dựng Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC

Mỗi mô hình Tổ Liên gia an toàn về PCCC gồm từ 14 đến 17 hộ gia đình, các gia đình được lắp đặt chuông báo cháy, nút ấn ở các vị trí phù hợp và liên kết với các gia đình trong Tổ liên gia. Tổ chức cài đặt và sử dụng thành thạo app “báo cháy 114”, cập nhật danh sách các thành viên trong Tổ Liên gia để sử dụng tính năng “Tôi an toàn, thông “ thông báo an toàn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Mỗi hộ gia đình phải thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC; sắp xếp vật dụng, thiết bị, chất cháy gọn gàng, không cản trở đường, lối thoát nạn... Mỗi hộ gia đình phải chuẩn bị phương án thoát nạn phòng sự cố và phổ biến hướng dẫn mọi người trong gia đình, trang bị và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy, thoát nạn...

Hướng dẫn xây dựng Mô hình Điểm chữa cháy công cộng

Đối với mô hình điểm chữa cháy công cộng áp dụng tại các ngõ, hẻm sâu, tập trung nhiều nhà, có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được...

Việc ra mắt, nhân rộng các mô hình về Tổ liên gia an toàn về PCCC và Điểm chữa cháy công cộng thể hiện được sự quan tâm của chính quyền địa phương và người dân trong công tác PCCC. Phát huy được vai trò 4 tại chỗ trong công tác PCCC, trong đó coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất với phương châm "lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân". Vì vậy công tác triển khai, nhân rộng các mô hình có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác PCCC ngay từ cơ sở, từ khu dân cư./.

Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu