Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn tỉnh

Nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp, nguồn lực từ người dân trong công tác phòng ngừa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiệu quả tại các khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 192 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 70 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Theo đó, để tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo đảm điều kiện 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy nổ và liền kề nhau tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”. 100% Khu phố trong khu dân cư, làng nghề, ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ…) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư có Điểm chữa cháy công cộng.

Lễ ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC tại Phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

Để đạt được các nội dung trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng lợi ích từ việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn tỉnh. Trong đó Công tác tuyên truyền phải thực hiện đồng bộ, trước nhất là lấy người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an nhân dân, lực lượng dân phòng là nòng cốt để tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước và người thân, cho tới người dân. Vận động, hướng dẫn các hộ gia đình trong mô hình về PCCC thực hiện theo các tiêu chí đề ra của mô hình như tự nguyện đóng góp, xã hội hóa kinh phí để trang bị phương tiện PCCC, thoát nạn, dung cụ phá dỡ, hệ thống báo cháy liên động…; đảm bảo ít nhất có 02 lối thoát nạn trong nhà; Cài đặt app “Báo cháy 114”…Tổ chức rà soát, thống kê và đăng ký chỉ tiêu xây dựng, nhân rộng mô hình. Công tác xây dựng và duy trì hoạt động của các mô hình phải bảo đảm theo các bước, bảo đảm theo tiêu chí và yêu cầu mới tổ chức công bố Quyết định và ra mắt mô hình.

Hướng tới mục tiêu sau ngày 15/6/2023 các mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh sẽ duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả trong công tác PCCC và CNCH.

 

Tác giả: Cao Hường
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu