Công khai kế hoạch TTKS và XLVP của Công an huyện Cẩm Thủy từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

 

Tác giả: Công an Cẩm Thủy
Thăm dò ý kiến