Kế hoạch tuần tra kiểm soát của Công an huyện Cẩm Thủy số 09 từ ngày 2.3-8.3.2020