Thông báo công khai Kế hoạch công tác tuần (từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022) của Công an huyện Hoằng Hóa

 

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến