Kế hoạch TTKS,XLVP của Đôi Cảnh sát QLHC về TTXH-CSGT,TT,CĐ Công an huyện Mường Lát từ ngày 9.8.2021 đến 15.8.2021

Tác giả: Công an huyện Mường Lát
Thăm dò ý kiến