Thông báo công khai nội dung kế hoạch TTKS, XLVP hành chính về giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Mường Lát (Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021)

Tác giả: Anh Phương
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
noData
Không có dữ liệu