KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

Kế hoạch

Kế hoạch

Tin liên quan