KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Kế hoạch TTKS

Kế hoạch TTKS

Tin liên quan