KẾ HOẠCH TTKS-XLVP ĐẢM BẢO TTATGT Công an huyện Thọ Xuân (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

Kế hoạch TTKS

Kế hoạch

Tin liên quan